News

May 30, 2011
Category: Brodogradnja
Posted by: admin

Novosti, Novosti,Novosti,Novosti,Novosti,

Novosti,Novosti,Novosti,Novosti,Novosti,

 

CMS - 1.9.4.2 - Faanui
 

MARITIME INSTITUTE

 

DEKLARACIJA XIII PANEUROPSKOG POMORSKOG SIMPOZIJA

Sudionoci XIII Paneuropskog simpozija na temelju održanog okruglog stola 22.11.2012. godine usvojili su sljedeće zaključke, te objavljuju:

DEKLARACIJU

Hrvatska brodogradnja je relevantan gospodarski resurs koji može osigurati brži rast BDP-a od projekcije rasta u periodu 2012.-2015. koje je predstavilo resorno Ministarstvo.

 • Matematičkim modelom je dokazivo da pokretanje investicijskih ciklusa u brodogradnji ima multiplikativan utjecaj na očekivane indekse BDP-a u periodu do 2016. godine.
 • Pomorski Institut iz Splita raspolaže relevantnim podacima o kretanju globalne potražnje za konkretnim tipovima brodova u periodu 2013.-2015., te može u funkciji agenta kvalitetno i efikasno odraditi taj dio posla za zainteresirana hrvatska brodogradilišta.
 • Preporučljivo je povezivanje nacionalnog lanca marina ACI d.d. Opatija u investicijskom projektu kojim bi se ugovorila izgradnja turističkih brodova kapaciteta stotinjak osoba, a koji bi nudili tjedne turističke ture u akvatoriju istočnoga Jadrana i u periodu predsezone i posezone. Povoljni mikroklimatski uvjeti i mogućnost da se kroz takav projekt usmjeri dio državnih investicija rezultirali bi značajnim reperkusijama na turistički promet i turističku potrošnju u predsezoni i posezoni.
 • Socijalno odgovorno gospodarstvo (model Dalmacijavina iz Splita) je primjenjivo i u hrvatskoj brodogradnji. Čelni kadar se treba odabrati iznutra, bez miješanja politike izvana.
 • Umrežavanje gospodarskih subjekata preko Pomorskog Instituta je poželjno i u sferi gospodarenja lukama i lučkim resursima. Obzirom na nove kontejnerske brodove koji raspolažu vlastitom iskrcajnom tehnologijom jadranske luke mogu povećati promet osiguravanjem iskrcajnog prostora, i logističkim rješenjima transporta do željezničkih terminalskih čvorišta (Rijeka, Trst, Zagreb). U perspektivi je korisno promišljati i o izgradnji flote teglenica (čime bi se dodatno uposlili navozi hrvatskih brodogradilišta), kojima bi se kontejneri morskim putem transportirali do željezničkih terminalnih čvorišta na obali (Rijeka, Trst). Ova perspektiva je realnost zbog značajnog rasta troškova prijevoza morem duljom rutom do kontejnerskih luka na obali Atlantskog oceana (primarno uvjetovano porastom cijene goriva).
 • Pokazatelji na globalnom tržištu ukazuju na rastući trend gradnje turističkih brodova kapaciteta stotinjak putnika visoke klase i razine opremljenosti. Gradnja takvih brodova ima višestruki multiplikativni faktor na nacionalno gospodarstvo (zbog ugrađene opreme), te je razvidno da talijanska, njemačka i francuska brodogradilišta usprkos recesiji povećavaju godišnju proizvodnju istih.
 • Preporučljivo je potaknuti projekte javno-privatnog partnerstva u povezivanju postojeće nautičke infrastrukture, gradnje novih turističkih brodova kapaciteta stotinjak osoba i bankarskog sektora.
 • Pomorski Institut će nastaviti s razradom prijedloga projekata gradnje različitih plutajućih objekata čime bi se dodatno uposlilo navoze brodogradilišta (plutajuća parkirališta, pomorski opskrbni punktovi, plutajuće platforme za različite namjene i dr.) u cilju produljenja turističke sezone i porasta turističke potrošnje.
 • Afirmativan stav Hrvatske Vlade, nacionalne politike i medija po pitanju očuvanja hrvatske brodogradnje doprinijeti će interesu domaćih i inozemnih investitora za ulaganje u projekte javno privatnog partnerstva u brodogradnji namijenjenoj turizmu, zbog činjenice što je to sigurno, dugoročno i profitabilno područja ulaganja na prostoru Republike Hrvatske.
 • Prihvaćanje navedenih prijedloga, pored multiplikativnih efekata na indeks rasta BDP-a ubrzati će i Cash flow nacionalnog gospodarstva.
 • Značajnu podršku realizaciji svih zaključaka mogu pružiti ekspertni timovi Pomorskog Instituta iz Splita.

Hrvatsko-Švicarsko-Duštvo Split:

Kap. Ivan Knežević

Predsjednik


Pročitaj u PDF-u / Read in PDF

 

Učesnici XII. Paneuropskog pomorskog simpozija održanog u Splitu, 24. studenog 2011. godine u organizaciji Pomorskog instituta i Europskog pokreta Split usvojili su:

DEKLARACIJU

Hrvatska brodogradnja je strateški gospodarski resurs koji može tijekom 2012. godine postati jedan od zamašnjaka izlaska Republike Hrvatske iz krize i višegodišnje recesije.

 

 • Strateška gospodarska orijentacija koja podrazumijeva brodogradnju doprinosi konkurentnosti nacionalnog gospodarstva, očuvanju identiteta i prepoznatljivog imidža Republike Hrvatske.
 • O opstanku hrvatske brodogradnje direktno i indirektno ovisi egzistencija više od 150.000 ljudi.
 • Usprkos ograničenim mjerama Vlade prema brodogradnji u periodu 2009. – 2011. hrvatska brodogradnja je prema realizaciji i u ovom periodu zadržala visoko 2. mjesto na europskom kontinentu, te je prisutna i u svjetskim izvješćima, redovito puneći državni proračun.
 • Ukupni efekt ugrađenih hrvatskih inputa u novogradnje je u istom periodu iznosio više od 2.91 puta ukupne prodajne vrijednosti brodova.
 • U brodogradilištima čiji su navozi prazni i bez dostatnih narudžbi isključivi krivac je neučinkoviti menadžment postavljen od Vlade. Takve uprave treba odmah promijeniti i na njihova mjesta postaviti kompetentne menadžere koji mogu u kratkom periodu osigurati nove narudžbe te bolju organizacijsku i radnu učinkovitost.
 • Pokazatelji na globalnom tržištu ukazuju na potražnju za određenim vrstama brodova koje hrvatska brodogradilišta mogu ponuditi po konkurentnim cijenama.
 • Zbog hitnosti spašavanja brodogradnje sredstva za određene projekte od nacionalnog značaja (Pelješki most) odmah preusmjeriti brodogradilištima koja mogu (sukladno studijama koje ukazuju na isplativosti takvog rješenja) izgraditi potreban broj trajekata da dugoročno na toj lokaciji preuzmu funkciju prometnog povezivanja hrvatskog kopna.
 • Hrvatska Vlada mora poticati projekte javno-privatnog partnerstva za različite specijalizirane plutajuće projekte koji značajno doprinose daljnjem razvoju kvalitete nacionalne turističke ponude (plutajuća parkirališta za turistička mjesta, opskrbni punktovi za nautičare, plutajuće platforme za noćnu zabavu i dr.), posebice za projekte za koje već postoji gotova dokumentacija. Takvim bi se projektima dodatno zaposlili navozi u svim brodogradilištima.
 • Afirmativan stav Vlade, nacionalne politike i medija doprinijeti će interesu domaćih i inozemnih poduzetnika za ulaganje u takve projekte u brodogradnji i zbog činjenice što su trenutno područja za sigurna i profitabilna ulaganja rijetka.
 • Značajnu podršku realizaciji ovih zaključaka mogu pružiti ekspertni timovi okupljeni u Pomorskom institutu u Splitu.
 • Prihvaćanje ovih prijedloga ubrzati će i Cash flow nacionalnog gospodarstva.


MARITIME INSTITUTE

C O U N C I L

Prof. dr. sc. Roko Markovina, FESB, University of Split,
Dr. sc. Neven Šerić, Faculty of Economics, University of Split,
Nicholas Wirth, Geneve, Swiss,
Mr. Louis Doimi de Frankopan (UK),
Dr. sc. Branislav Dragović, , Faculty of Maritime Studies, University of Monte Negro,
Prof. dr. sc. Ante Munitić, Faculty of Maritime Studies, University of Split,
Dr sc. Antun Čagalj, FESB,
Dr. sc. Marko Vukšić, University Center of Professional Studies in Split,
Dr sc. Joško Šoda, FESB, University of Split,
Vjeran Filippi, Adriatica Capital,
dott. ing. Sebastiano Pulina, Venice, Italy
Capt. Nikola Mendrila, PGZ, Rijeka, Croatia,
Zeljko Mateljak PhD, Faculty of Economics, University of Split,
B. Sc. Endri Garafulić, Faculty of Science, University of split, Split, Croatia,
Zoran Gliha, M.S.Arch.Eng, Zagreb, Croatia,
bacc.oec. Christopher Jon Kaucic, Zagreb, Croatia,
Mirko Bilić,Ph.D, Assistant Professor, Split, Croatia,

Marina Vuckovic, dipl. iur., Split, Croatia


Legal representation

mr.sc. Ivo Grga, EU House Split

B O A R D

Prof. dr. sc. Slobodan Marko Beroš, FESB, University of Split, General Director,
Prof. dr. sc. Roko Markovina, FESB, University of Split, Scientific Director,
Prof. dr. sc. Capt. Ivan Knežević, Executive Director,

  Next page: Projects